1950 ICAO Kongresi Anma Pulları Serisi

Dünya sivil havacılığını düzenlemek amacı ile 1944 yılında savaşın hemen ertesinde ABD nin Şikago kentinde düzenlenen sivil havacılık toplantısında alınan kararların sonucu olarak 1947 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı ICAO (International Civil Aviation Organization  veya türkçe olarak Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) kuruluşunun 1950 yılındaki bölge toplantısı, kuruluşun kurucuları arasında yer almış olan ülkemizde düzenlenmiştir. 
Posta idaremiz bu toplantı anısına bir pul serisi çıkarmış ve toplantı süresince toplantının düzenlendiği Yıldız Sarayında geçici bir postahane açarak bu postahanede özel bir damga kullanmıştır.  Yukardaki kongrenin antetli zarfında serinin bütün pulları kullanılmış ve pullar geçici postahanenin özel damgası ile damgalanmıştır, ayrıca zarfa toplantıya ait özel damgada uygulanmıştır. Serinin yirmi kuruşluk pulunda Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata kulesinden yaptığı uçuş denemesi, altmış kuruşluk pulunda ise Haliç üzerinde bir Devlet Hava Yolları uçağı görülmektedir.
Aşağıda yer alan zarf o dönem İstanbul Filatelist Klubünün müdürü olan Kamuran Günseli tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde bir koleksiyoncuya ilk gün damgalanarak taahütlü olarak uçak postası ile gönderilmiş.
Altta bulunan zarf  ICAO toplantısı anma serisi pullarının tam serisi ile taahütlü uçak postası ile ABD’ye aerofilateli tüccarı olan George Herzog’a gönderilmiştir.
Kamer Arıkan tarafından hazırlanan aşağıdaki resimli ilk gün zarflarından ilkinde toplantı merkezinde bulunan geçici postahaneye ait özel damga, ikincisinde ise normal posta damgası kullanıldığı görülebilir. İlk zarfta ayrıca toplantıya ait özel damgada bulunuyor.
Savaş biteli beş altı sene süre geçmesine karşılık hala işgal altında bulunan Avusturya’ya gönderilen altta bulunan uçak postası zarflarında ICAO toplantısı anma serilerinden pullar kullanılmış. Zarfların işgal güçlerince uygulanan sansür nedeni ile açılarak mektuplar okunduktan sonra bant ile kapatıldığını görüyoruz.

İstanbul Filatelist Klubü tarafından1951 yılında  ilk defa düzenlenen pul sergisi sırasında açılan geçici postahanede hatıra olarak damgalanan aşağıdaki zarfta ICAO toplantısı anma serisinden altmış kuruşluk pulun dantelsiz per/çift olarak kullanıldığı görülmektedir.