1961 Türk Hava Kuvvetlerinin 50.Yılı

1909 yılında Savaş Bakanı (Harbiye Nazırı) olan Mahmut Şevket Paşa öncülüğünde başlayan Osmanlı ordusunu yenileme çalışmaları kapsamında ülkemizde balon ve uçaklar ile ilgili denemeler başladı. Türk Hava Kuvvetlerimiz kendisine başlangıç olarak 1911 yılında Osmanlı ordusunda kurulan Tayyare Komisyonu’nu kabul etmektedir. Hemen arkasından Osmanlı ordusu Fransız Robert Esnault-Pelterie/R.E.P. firması ile anlaşarak ilk pilotlarımızı eğitime göndermiş ve 1912 yılı Mayıs ayında REP firmasından ilk uçak ülkemize gelmiş ve uçağımıza Ordu adı verilmiştir.
Posta idaremiz 1961 yılında  Türk Hava Kuvvetlerimizin ellinci yılı anısına bir pul seri çıkartmıştır. Aşağıda bu pul serisi için hazırlanan ve özel ilk gün damgası ile damgalanan zarflar görülmektedir.

Aşağıda o dönemlerde yeni kurulan Tifdruk Matbaacılık Sanayii Anonim şirketi tarafından posta idaremiz için basılan deneme pullarından örnekler görünmektedir.