Kore Savaşı Hava Postaları

1950 Mayısında yapılan seçimleri populist söylemleri ile kazanan Demokrat Parti’nin kurduğu hükümet, 1950 yılı Haziran ayında Kore savaşı’na asker yollamaya karar verdi. Atatürk’ün “Yurtta sulh, dünyada sulh” ilkesine uyularak Kurtuluş Savaşımızdan beri 30 yıla yaklaşan süre savaşmamış olan ordumuz Tugay seviyesinde katıldığı Kore savaşında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Sekizinci ordusuna bağlı olarak North Star – Kutup Yıldızı  kod adı ile savaşmıştır, bu savaşta yüzlerce Türk genci Korenin karlı dağlarında hayatını kaybetmiştir.

Ülkemizden uzaklarda gerçekleşen bu savaşta askerlerimiz ve yakınları arasında iletişim sağlanmasında zorluklar yaşanmıştır. Savaş sırasında askerlerimiz Amerikan ordusunun bir parçası kabul edildiği için, askerlerimizin ülkemizdeki yakınları ile yazışmaları Amerika Birleşik Devletleri sahra postası (APO-Army/Air Force Post Office) ile yapılabilmiştir. Ülkemizden askerlerimize gönderilen mektuplar için ise sahra postası adresi TAPO (Turkish Army Postal Office) 5401 Tokio JAPAN kullanılmıştır.

Altta görülen yazışmalarda farklı askeri sahra postası damgalarından örnekler ile askeri uçak postası ile Kore’den ülkemize gönderilen zarflar bulunmaktadır..