DLH – Luft Hansa 1931

Türkiye’ye uluslararası posta taşıyan fransız CIDNA ve italyan AEI şirketlerine ek olarak 1930 yılının Temmuz ayında başlayan Luft Hansa seferleri sonrası ortaya çıkan rekabet ile sürekli ve düzenli bir hale gelen hava postaları gittikçe yaygınlaşmaya başladı.

Yanda görülen 1931 Haziran tarihli gazetede hava postası taşınan belli başlı ülkeler ve normal posta ücretine ek olarak alınan hava postası ücretleri görülmektedir. Hava postası ile Almanya ve Fransa’ya giden bir mektubun ücretinin on iki buçuk normal posta artı yirmi kuruş hava postası ücreti olarak toplam otuz iki buçuk kuruş olduğunu görmekteyiz.

Nürnberg havaalanından ülkemize yapılan Luft Hansa uçuşları 1931 yılının Mayıs ayından sonra Breslau havaalanından yapılmaya başlandı.
Aşağıda Nürnberg havaalanından yapılan son uçuş ile taşınan ve değerli filatelistimiz Ali Nusret Pulhan tarafından hazırlanan bir hava postası zarfı görülmektedir. Zarfta 1930 yılı sonundan itibaren kullanılmaya başlayan, yeni harfler ile basılan, türkçe ve fransızca olarak iki dilde hazırlanan, hava postası etiketleri/vinyetleri yanında, yeni harfler ile üstbaskı yapılan Türk Tayyare Cemiyeti yardım pullarıda bulunmaktadır.

Ali Nusret Pulhan adresine gönderilen hava postası kartı Breslau – İstanbul ilk uçuş anısına hazırlanan 1 Mayıs 1931 tarihli  özel makine damgası ile damgalanmış, kartın ön yüzünde ayrıca İstanbul varış damgası bulunuyor.

Bir diğer pul tüccarımız Tedeski’ye gönderilen ilk uçuş damgalı zarf, bu sefer varış damgası zarfın arka yüzünde.

Breslau İstanbul arasında düzenlenen bu ilk uçuşta sadece ülkemize gelen hava postaları taşınmamıştır, altta görülen kart döneminin önemli bir aerofilatelisti olan Sobetzky’nin Viyana adresine hava postası ile gönderilmiş.

Breslau İstanbul ilk uçuşunun dönüş ayağında, pul tüccarı Tedeski tarafından hazırlanarak İstanbul’dan Berlin’e gönderilen zarftada yeni hava postası etiketi kullanıldığı görülüyor, zarfın arka yüzüne ise Kızılay yardım pulu yapıştırılmış. Breslau’da aktarma sırasında zarfın ön yüzüne kırmızı renk mürekkep ile lineer Breslau alman hava posta kaşesi uygulanmış.

1931 yılı Haziran ayında Almanya’da Berlin şehrine gönderilen aşağıdaki hava postası zarfına ise kırmızı mürekkep ile dairesel Berlin alman hava postası kaşesi uygulandığını görüyoruz.

1931 Eylül ayında Almanya’da Hamburg şehrine gönderilen hava postası zarfında ilginç Luft Hansa etiketi/vinyeti ve CIDNA havayolları için hazırlanan türkçe ve fransızca olarak iki dilde beyaz renkli hava postası etiketi/vinyeti kullanılmış. Breslau havaalanında aktarma sırasında lineer Breslau kaşesinin de uygulandığını görüyoruz.