Pul koleksiyonu nasıl satılır

Bütün pul koleksiyoncularının en sevmediği soru bu olsa gerek, pul koleksiyonumu nasıl satabilirim ?

Bu sorunun cevabı eski pullar nasıl satılır veya pul koleksiyonumu satmak istiyorum diyenin, elinde nasıl bir koleksiyon olduğuna bağlıdır.

Geçmişte posta gönderilerinde pul kullanımının yaygın olduğu dönemlerde pek çok kişi gelen mektuplardaki damgalı pulları yıkayarak koleksiyon yapıyorlardı. Bu şekilde toplanan pullar çeşitli ülkelerin çeşitli dönemlerine ait, tam serilerden oluşmayan pullar olduğu için bunların bugün hiç bir şekilde değerlendirilmesi söz konusu olamamaktadır, bu nedenle zaman ve para harcamak yerine yapılacak en doğru şeyin bu pulların çevredeki on-on beş yaş grubundan meraklı bir çocuğa hediye edilmesi olduğu söylenebilir.

karisik
Değerlendirilemeyecek karışık pul koleksiyonu

Postahaneden veya bir pul tüccarından alınan damgasız Türk pullarından oluşan koleksiyonlar söz konusu olduğunda ise sorun koleksiyoncuların pek çoğunun 1950-1980 yılları arasında bu tip koleksiyonlar yapmış olmaları. Azalan koleksiyoncu sayısı, buna karşılık satılmak istenen çok sayıda koleksiyon olması nedeni ile günümüzde bu tip koleksiyonların değerlendirilmesi çok zordur. Koleksiyonda bir olayı veya kişiyi anmak amacı ile çıkarılan anma pulları serileri dışında; sürekli posta pulları, resmi pullar ve yardım pulları bulunuyor ise ve ayrıca pulların durumu da iyi ise birkaç pul tüccarına gösterilerek değerlendirilebilir, ama pul alan yerlerde gittikçe azalmaktadır.

1960lar
Sistemli bir pul defterinde 1963 yılı sayfası orta sırada sürekli posta, en altta resmi pul serileri

Ancak Türkiye Cumhuriyetinin başlangıç dönemi yani 1923-1938 yılları arası pullar tam seri olarak koleksiyonda bulunuyor ise, bir pul kataloğu edinerek, veya Konya Filatelistler Derneği sitesinde bulunan Pulhan kataloğunu kullanarak (katalog 1973 yılında yayınlanmasına rağmen fiyatların güncel fiyatlara yakın olduğu söylenebilir) hangi pulların göreceli olarak daha değerli olduklarının önceden öğrenilmesi ve koleksiyonun yaklaşık katalog değerinin hesaplanılması önerilir.

1930seriler
Sistemli bir pul defterinde katalog fiyatları yüksek 1930 yılına ait tam seri pullar

Ne yazık ki büyük bir titizlikle yapılan pek çok koleksiyon bilgi eksikliği nedeni ile sistemli bir şekilde yapılmadığı için ve gerek koleksiyoncu sayısındaki azalma, gerek ekonomik sorunlar nedeni ile pul koleksiyonu alıcıları azalmış olduğundan günümüzde değerini bulamamaktadır. Aile yadigarı pul koleksiyonlarına sahip olanların ellerindeki koleksiyonları yüz, yüz elli liraya elden çıkartmak yerine bilgi edindikten sonra bu koleksiyonları devam ettirerek ve eksiklerini gidererek zevkli bir hobiye sahip olabilecekleri düşüncesindeyim.