İlk Gün Zarfları (İGZ) koleksiyonculuğu

İlk gün zarfları veya ingilizce adı ile FDC (First Day Cover) zarfları pul koleksiyonu yapan pek çok koleksiyoncu tarafından toplanmaktadır. Pul serisinin satışa çıkarıldığı gün, genel olarak serinin bütün pulları kullanılarak bazen de tek tek pullar ile hazırlanarak damgalanan zarflara İGZ veya FDC denir. PTT eğer o pul serisi için özel bir damga yapmış ise o damga kullanılır, özel damga yoksa normal posta damgası kullanılabilir.

İlk gün zarfları başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri koleksiyoncuları tarafından toplanılmaya başlanmıştır. Milyonlarca basılan pulların değerinin fazla artmayacağı, buna karşılık daha az sayıda yapılan zarfların daha hızlı değer kazanacağı düşüncesi ile başlayan bir koleksiyon türüdür.

Pul kataloglarında İGZ/FDC fiyatları da verilmiştir, ancak bu fiyatların zarf için verildiği, zarfı kolay bulunuyor ise kağıt üzerinde damgalanmış pulların değeri olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bulunması zor zarflar yerine kağıt üzerinde olanların değeri için ise beşte bir, onda bir fiyat söz konusu olabilir.

Gerek pul koleksiyonculuğunda gerekse ilk gün zarfı koleksiyonculuğunda herhangi bir vatandaşın postahaneden alabileceği pullar ve bu pullar ile yapılan zarflar temel alınır, bu nedenle son zamanlarda yasak olmasına karşın resmi pullar ile bir takım kişilerce hazırlanan ve nadir olduğu iddiası ile yüksek fiyatlar istenen resmi pullu ilk gün zarflarına koleksiyonlarda yer verilmesi son derece yanlıştır, benzer şekilde kişisel pullar için yapılan zarflar da ilk gün zarfı olma özelliği taşıyamazlar.

Bilinmesi gereken bir diğer nokta enflasyon dönemi denilen, 1955 yıllarında başlayan dönemde onbinlerce adet yapılan ve kolaylıkla bulunan zarfların, üç beş tanesi on lira veya buna yakın düşük fiyatlarda elde edilebilmekte olduğudur.

damga6
Pulhan kataloğunda bazı enflasyon dönemi damgalar ile hazırlanan zarfların tirajları son sütunda görülebilir